MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Informační listy

Informační listy shrnují základní poznatky k danému tématu a odpovídají na často kladené otázky. Zpracovány byly pro podporu poradenství EKIS s finančním přispěním z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Česko na cestě k úspornějším budovám. Novela zákona o hospodaření energií a její dopady na stavebnictví a realitní trh

Rok vydání: 2012
Zdroj: Šance pro budovy
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/2213-cssb-infolist-2.pdf

České stavebnictví čeká od roku 2013 několik důležitých změn vyplývajících z přijaté novely zákona o hospodaření energií (c. 406/2000 Sb.). Nová právní úprava legislativně ukotvuje již existující trend, kterým je zvyšování energetických standardů budov.
Zákon nastavuje postupné zvyšování energetických standardů pro novostavby do roku 2020, kdy by se měly stavět už jen budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
Požadavky na energetickou náročnost novostaveb se budou poprvé zvyšovat od roku 2013, ale pouze na tzv. nákladově -optimální úroveň. To znamená, že za dobu životnosti stavby modelové budovy je kvalita provedeného opatření pro vlastníka ekonomicky nejvýhodnější. V řadě případu se investiční náklady zvednou pouze o procenta, zatímco úspory mohou být vyšší až o desítky procent.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect