MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Ústřední regulace vytápění

Potřeba regulace obecně vyplývá ze skutečnosti, že každá otopná soustava je ve smyslu příslušných norem navrhována na základě výpočtů tepelných ztrát vytápěného objektu, kde se počítá s ustáleným nejnepříznivějším stavem (oblastní výpočtová venkovní teplota) a tento stav nastává prakticky jen po několik dní v roce, což znamená, že každá otopná soustava je s výjimkou těchto několika dnů předimenzována. Její výkon je třeba snižovat a k tomuto účelu slouží právě nejrůznější způsoby regulace.

Regulace pokojovým termostatem v referenční místnosti

Ve vytápěném objektu je vybrána místnost, jejíž teplotní režim je určen jako vztažný a rozhoduje o míře vytápění celého objektu. V rodinném domku to může být např. obývací pokoj, v administrativní budově vhodně vybraná kancelář a podobně. Jakmile je v této místnosti dosaženo požadované teploty, je pokojovým termostatem vyslán povel zdroji s požadavkem jeho vypnutí či potřebného omezení okamžitého výkonu. Dojde-li naopak ke snížení teploty v referenční místnosti pod požadovanou míru (což je dáno citlivostí, resp. hysterezí termostatu), obdrží zdroj povel k zapnutí či zvýšení okamžitého výkonu.

Praktická provedení termostatů mohou být rozličná. Od nejjednodušších prostých termostatů s jediným ovládacím kolečkem (potenciometrem) k nastavení požadované teploty až po komfortní programovatelné termostaty s možností nastavení několika různých útlumů během dne. Pokojové termostaty je možné použít jako jediný regulační prvek, ale nejčastější využití je v kombinaci s termostatickými ventily.

Ekvitermní regulace

Systém ekvitermní regulace je obecně tvořen jedním nebo více elektronickými regulátory, které přizpůsobují okamžitý výkon otopné soustavy podle momentální venkovní teploty regulací teploty otopného média. Tímto způsobem regulace dnes bývá často vybavována většina větších nově stavěných objektů a rovněž z praktického hlediska má tato regulace velký význam, protože se do otopné soustavy dostává voda jen o takové teplotě, jaká je nezbytně za daného stavu potřeba. Tím omezujeme ztráty tepla v potrubních rozvodech a v principu i přetápění jednotlivých místností. Technicky se potřebné teploty otopné vody dosahuje zpravidla směšováním teplé vody z kotle s vratnou vodou ve směšovací armatuře řízené elektrickým pohonem z ekvitermního regulátoru. Konstrukce a možnosti ekvitermních regulátorů jsou rozmanité, mohou být i s časovým programem vhodných útlumů a podobně. Problémem je umístění venkovního čidla s ohledem na jeho případné oslunění či další (povětrnostní) vlivy. Tento způsob regulace je vhodné doplnit o termostatické radiátorové ventily.

Rok vydání:  2006