MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Informační listy k tématu: Měření a regulace

Informační listy shrnují základní poznatky k danému tématu a odpovídají na často kladené otázky. Zpracovány byly pro podporu poradenství EKIS s finančním přispěním z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Individuální regulace vytápění

Vedle centrální regulace otopné soustavy existuje také individuální regulace jednotlivých otopných těles, tedy ruční regulace kohoutem, regulace termostatickými ventily nebo elektronická regulace se servopohony.
2006

Informační listy o zdařilých projektech

Produkt „Informační listy“ byl zpracován v rámci Státního programu Program EFEKT pro rok 2008. Jde o projekty např. plynová kotelny, rekonstrukce potrubní sítě, rekonstrukce odpadního tepla, rekonstrukce MVE, kogenerační výroba tepla, kotel na biomasu. Produkt je určen potenciálním zájemcům o realizaci obdobných projektů s cílem seznámit je se základními parametry, investičními údaji projektu a komplexním energetickým a ekonomickým hodnocením realizace a provozu zařízení.
2008, 3.3 MB, Raen, s.r.o.

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je obdobou štítků, které známe z ledniček a jiných spotřebičů. Při koupi domu nebo bytu se stane energetický průkaz jedním z prodejních argumentů a cena nemovitosti s nízkou energetickou náročností budou čím dál více vyhledávány a budou zárukou dobré investice do budoucna.
Průkaz energetické náročnosti budovy vychází z evropské směrnice 2002/91/ES a je zaváděn i v ostatních státech EU. Cílem tohoto opatření je snížit spotřebu energií a emise CO2. V ČR jsou od 1. 1. 2009 musí mít průkaz každá nová budova nebo budova, která je rekonstruována a jejíž celková podlahová plocha je větší než 1000 m2.
2008, 441.1 kB, Ekowatt, s.r.o.

Ústřední regulace vytápění

Potřeba regulace vyplývá ze skutečnosti, že každá otopná soustava je navrhována na základě výpočtů tepelných ztrát vytápěného objektu, kde se počítá s ustáleným nejnepříznivějším stavem. Tento stav nastává prakticky jen po několik dní v roce, což znamená, že každá otopná soustava je s výjimkou těchto několika dnů předimenzována. Její výkon je třeba snižovat a k tomuto účelu slouží právě nejrůznější způsoby regulace.
2006
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect