MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Základní podmínky při veřejném zadávání projektů EPC v kontextu nové právní úpravy energetických služeb a nového zákona o zadávání veřejných zakázek

Rok vydání: 2016
Velikost: 4.7 MB
Zdroj: Asociace poskytovatelů energetických služeb
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/apes_efekt_2016_zpr_metodika.pdf

V druhé polovině roku 2015 došlo ke změně zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, (dále jen „zákon o hospodaření energií“), kterou došlo ke stanovení základního právního rámce pro energetické služby a náležitosti smluv, na základě kterých jsou energetické služby poskytovány.
Dne 1. 10. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), který stejně jako zákon o hospodaření energií přinesl řadu podstatných změn, které mají značný dopad na veřejné zadávání projektů EPC.
Cílem této publikace bylo:
• připravit pro veřejné zadavatele návod a stanovit základní podmínky (rámec), jak postupovat při veřejném zadávání projektů EPC dle ZZVZ;

• upravit vzorové znění EPC smlouvy tak, aby jednak odpovídalo požadavkům ZZVZ, ale hlavně využívalo potenciálu upravených institutů ZZVZ pro naplnění smyslu projektu EPC.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect