MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Vývoj energetiky za podmínky naplňování cílů energetické náročnosti

Rok vydání: 2017
Velikost: 1.5 MB
Zdroj: EGÚ Brno, a. s.
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/efekt-vyvoj-energetiky-18-.pdf

Jednotlivé kapitoly se zaměřují na celou problematiku z teoretického i praktického úhlu pohledu. V první části je čtenář uveden do problematiky energetické závislosti a důležitosti energetického sektoru pro moderní společnost. Druhá kapitola popisuje různé motivace pro aplikaci úspor. Následně je vymezen současný stav energetické náročnosti České republiky pomocí různých kritérií. Čtvrtá kapitola seznamuje čtenáře s nynějším legislativním prostředím v oblasti energetické účinnosti. Pátá kapitola pak detailně představuje jednotlivá úsporná opatření, jejich životnost a návratnost. Následně je v další kapitole uveden vliv těchto opatření na poptávku po elektřině a plynu. Sedmá kapitola kvantifikuje možný dopad aplikace úspor na životní prostředí. Výsledky studie je nutno vnímat v jejím kontextu a s ohledem na časovou i finanční dotaci, tedy jako indikativní a vyzývající na mnoha místech k podrobné analýze a další diskuzi.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect