MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Certifikace energetických úspor a služeb – a možnosti zavedení v podmínkách České republiky

Rok vydání: 2017
Zdroj: SEVEN energy e.r.o.

Tato schémata dnes v různých obdobách využívá několik zemí Evropské unie i mimo ni a publikace některé z nich v první části blíže představuje.
Druhá část publikace se pak s vědomím českých specifik snaží o návrh obdobného systému pro naše podmínky. Nejdříve předkládá návrh certifikace projektů energetických služeb se zaručeným výsledkem („EPC“), na který naváže certifikace pro poskytovatele této služby (firmy „ESCO“).
Základem je certifikace EPC projektů, navrhováno je pro ně zavést kritéria, která byla definována v rámci nyní probíhajícího evropského projektu QualitEE. Certifikace firem ESCO by pak byla především založena na existenci dostatečného počtu úspěšně certifikovaných projektů EPC, což spolu s dalšími požadavky zajistí, že certifikovány budou jen skutečně kvalifikovaní poskytovatelé energetických služeb.
Součástí publikace (jako její příloha) je i přehled aplikovatelných metodik vykazování úspor energie a seznam typických úsporných opatření (katalog aktivit).
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect