MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

EPC metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů

Rok vydání: 2011
Velikost: 623.2 kB
Zdroj: MPO
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/_metodika_kompilace_082012.pdf

Energetické služby se v ČR začaly rozvíjet jako v jedné z vůbec prvních evropských zemí už od roku 1990. Mimořádné zkušenosti řadí české poskytovatele energetických služeb, sdružené v Asociaci poskytovatelů energetických služeb ČR (APES), mezi evropskou špičku ve svém oboru.

Metodu EPC využila za téměř dvacet let uplatnění metody EPC řada českých měst, krajů a také příspěvkové organizace ze státního sektoru.

Metoda EPC poskytuje záruku předpokládaného snížení spotřeby energie a s tím souvisejícího snížení provozních nákladů. Pro organizaci zákazníka je výhodná v tom, že nevyžaduje z jeho strany žádné investiční náklady. Realizace projektu EPC nenarušuje tok hotovosti zákazníka a je tedy vhodná pro organizace s omezenými finančními možnostmi. Metoda EPC byla vyvinuta a je využitelná zejména pro organizace financované z veřejných zdrojů, protože tyto organizace mají svá organizační a rozpočtová specifika.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect