MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Úspory el. energie v systémech veřejného osvětlení - úskalí (chyby a omyly) při jejich přípravě a realizaci

Rok vydání: 2011
Velikost: 2 MB
Zdroj: Zdeněk Hasoň – VO REVITAL
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/publikace-uspory-v-soustavach-vo-z.hason-mpo-efekt-2011.pdf

Žadatelé o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení nejsou dobře obeznámeni s problematikou realizace efektivních osvětlovacích soustav a systémů řízení a regulace a mohou být ovlivňováni komerčními vlivy prodejců materiálů a svítidel, které výrazně ovlivňují právě možnosti úspor. Může tak docházet k technologicky zastaralým řešením koncepce soustav osvětlení a systému řízení a regulace. opřených Tím může docházet až k ohrožení účastníků provozu snížením bezpečnosti na komunikacích. Jen vyjímečně počítá nová soustava osvětlení se začleněním do systémů SMART TOWN /
Inteligentní město, kdy je jeho aktivním prvkem.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect