MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

BUDOVY S TÉMĚŘ NULOVOU POTŘEBOU

Rok vydání: 2011
Velikost: 10.9 MB
Zdroj: ARCADIS Project Management s.r.o.
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/nulova-potreba-2011.pdf

Publikace obsahuje rozbor vymezení parametrů „Budov s téměř nulovou potřebou energie“ podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU zapracované do české legislativy. Jsou analyzovány možnosti dosažení očekávané úrovně potřeby primární energie při požadavku na využití obnovitelných energií a optimální rovnováhy mezi investicemi a náklady na energii uspořenými během životního cyklu budovy.
V publikaci jsou témata:
• užití OZE – sluneční energie, biomasy, fotovoltaiky, šedé vody včetně technologií podporující užití, jako jsou reverzibilní chladící jednotky v občanských budovách (OB), TČ na jiný pohon než elektrický v integrovaných soustavách (OB), apod.
• rozbor vhodných řešení funkčních dílů stavebních i soustav TZB a vymezení jejich navrhování a řešení pro budovy s téměř nulovou potřebou energie při uvažování kriteriální hodnoty měrné potřeby primární energie v kWh/m2 za rok a požadavku užití obnovitelné energie
• uvedení zahraničních příkladů řešení s rozborem využitelnosti užitých opatření, jako jsou řešení větrání budov ve švýcarském programu Minergie, návrh a provedení bytových domů i budov OB energy plus v sídelním útvaru
• formulování hlavních zásad nZEB (nearly Zero Energy Building), parametrů řešení a možných výstupů pro rodinný dům a administrativní budovu. Porovnání s dosažitelnými tuzemskými řešeními.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect