MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

STUDIE: TRANSAKČNÍ NÁKLADY PROGRAMŮ NA PODPORU ENERGETICKÉ EFEKTIVNOSTI

Rok vydání: 2011
Zdroj: Seven, o.p.s.
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/produkt_studie-transakcni-naklady-final.pdf

V rámci studie byli osloveni úspěšní příjemci dotace programu EKO-ENERGIE operačního programu Podnikání a inovace, Prioritní osy 3 Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a programu Zelená úsporám. S vybranými příjemci byly vedeny polostandardizované rozhovory. Zároveň bylo mezi úspěšnými příjemci dotace provedeno dotazníkové šetření. Dále pak byly vyhodnoceny očekávané přínosy projektů, podpořených výše uvedenými dotačními programy, které byly nebo pravděpodobně budou realizovány.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect