MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Zpracování vybraných vzorových projektů zvyšování účinnosti užití energie při výrobě a distribuci energie v malých a středních podnicích

Rok vydání: 2013
Zdroj: ENERGO-ENVI, s.r.o.,
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/ef13_3106_energo_envi_zpracovani-vzorovych-projektu-mpo-efekt.doc

Důležitou součástí energetického managementu je činnost spojená s prováděním, zaznamenáváním a udržováním záznamů o přezkoumání spotřeby energie. K tomuto účelu budou využívány jednak stávající měřidla, jednak nově instalovaná měřidla.
Monitorování musí účelně zabezpečovat průběžné provádění přezkoumání spotřeby energie a její dokumentování. Aby monitorovací systém umožnil efektivní provádění přezkoumání spotřeby energie, je třeba ho budovat s cílem zajistit:
a) analyzování užití energie a její spotřebu na základě měření a dalších dat, tj.na základě analyzování užití a spotřeby energie a identifikovat oblasti významného užití energie, tj.
– identifikovat zařízení, vybavení, systémy, procesy a pracovníky , kteří významným způsobem ovlivňují užití a spotřebu energie;
– identifikovat další významné proměnné ovlivňující významné užití energie;
– určovat současnou energetickou náročnost zařízení, vybavení, systémů a procesů týkajících se identifikovaných významných užití energie;
– odhadovat budoucí užití a spotřebu energie;
b) identifikovat, stanovit priority a zaznamenávat příležitosti pro snižování energetické náročnosti.
Systém musí vytvářet základní stavy spotřeby energie na základě informací z úvodního přezkoumání spotřeby energie při zohlednění dat z časového úseku, který je vhodný vzhledem k užití a spotřebě energie organizace. Změny energetické náročnosti budou porovnávány se základním stavem spotřeby energie.
Základní stavy spotřeby energie je třeba udržovat a zaznamenávat formou měsíčních záznamů o stavu o vývoji spotřeby energie.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect