MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Typový příklad analýzy nákladů a přínosů ve vztahu k opatření na podporu účinnosti při dálkovém vytápění a chlazení ve statutárním městě

Rok vydání: 2013
Zdroj: ENERGO- ENVI, s.r.o.
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/ef13_3107_energo_envi_typovy_priklad_analyzy_nakladu.pdf

Publikace bude sloužit k plnění požadavků Směrnice EP a Rady 2012/27/EU formulovaných v článku 14 -
Podpora účinnosti při dodávkách tepla a chlazení v rámci něhož mají členské státy přijmout vhodná opatření na podporu a usnadnění účinného využívání energie odběrateli.
Jedním z požadavků je přijetí politiky, která bude podporovat na místní a regionální úrovni, využívání
potenciálu účinných systémů vytápění a chlazení, zejména systémů využívajících vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektřiny s důrazem na využití potenciálu pro rozvoj místních a regionálních trhů s teplem. Pro účely posouzení vhodnosti implementace tohoto záměru členské státy budou provádět analýzu nákladů a přínosů. Cílem analýzy nákladů a přínosů je přijímat nejefektivnější řešení z hlediska zdrojů a nákladů za účelem naplnění potřeb v oblasti dodávek tepla a chlazení na bázi ekonomické a environmentální výhodnosti.
Vypracovaný typový příklad je určen jako podpůrný nástroj pro realizaci optimalizačního procesu pro zabezpečování energeticky efektivních koncepcí dodávek tepla a chladu v územních celcích vedoucích k poklesu energetické náročnosti výroby tepla a chladu a eliminaci negativních vlivů na životní prostředí.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect