MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Implementace normy ISO 50001 ve veřejné sféře

Rok vydání: 2013
Zdroj: DEA Energetická agentura, s.r.o.
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/ef13_3109_dea_implementace-normy-iso-50001-ve-verejne-sfere.pdf

Hospodárné nakládání energií je extrémně široké a často i velmi náročné téma. Zahrnuje např. tyto
velmi různorodé činnosti:
•výběr dodavatele energie na burze
•projekt zateplení bytového domu
•vybudování bioplynové stanice v zemědělském podniku
•kalkulace ceny tepla v systému centrálního zásobování města
•přidělení odpovědnosti za ekonomický provoz klimatizace v nemocnici
•a mnoho dalších.
Implementace efektivního systému hospodaření s energií v energetických hospodářstvích, která jsou tak rozsáhlá, že si skutečně zavedení systému zaslouží, nemůže být úspěšné bez nadhledu a účinné spolupráce s externí poradenskou firmou. Tím spíše to platí o energetických hospodářstvích veřejného sektoru, kde z přirozených důvodů nelze očekávat rozsáhlé zkušenosti a požadovaný odborný nadhled interních pracovníků.
Přesto tato publikace není úplným návodem k zavedení systému hospodaření s energií. Úplný návod by byl bezpochyby velmi komplikovaný a v praxi nepoužitelný. Tato publikace pouze popisuje některé aspekty implementace tak, aby si odpovědní pracovníci mohli udělat představu o její odborné, finanční, personální, informatické a časové náročnosti. Neprobírá normu krok po kroku, ale věnuje se především těm oblastem, v nichž lze předpokládat problémy a nejasnosti. Při implementaci se předpokládá součinnost externí poradenské firmy, která mnoho obecných formulací z normy i tohoto textu může snadno specifikovat pro konkrétní organizaci
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect