MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Energetický průkaz bytových domů

Rok vydání: 2013
Zdroj: Cerpad, o.s.
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/ef13_3114_cerpad_brozura_penb_2013.pdf

od 1. ledna 2013 platí novela zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., která vyšla jako zákon
č. 318/2012 Sb. Předpis k tomuto zákonu je Vyhláška o energetické náročnosti budov č. 78/2013 Sb., která platí od 1. dubna 2013. Oba tyto předpisy přinášejí významnou změnu v povinnostech vlastníků budov, zejména povinnost mít "průkaz energetické náročnosti budovy". Brožura má za cíl informovat o těchto povinnostech srozumitelným způsobem zástupce bytových domů, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva.
Kromě základních informací chce také přispět k názoru, že pořízení energetického průkazu pro bytový dům je pro jeho vlastníka nejenom povinnost spojená s náklady, ale také užitečný a cenný zdroj informací a inspirace pro nová energeticky úsporná opatření v bytovém domě.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect