MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

MOŽNOSTI REALIZACE KOMPLEXNĚ ŘEŠENÝCH ENERGETICKY ÚSPORNÝCH PROJEKTŮ V BUDOVÁCH VE STÁTNÍM SEKTORU

Rok vydání: 2013
Zdroj: SEVEn, Stredisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/ef13_3121_seven_kombinace_epc_a_dotace_na_zatepleni.pdf

Renovace budov z hlediska energeticky úsporných opatření by měla byt prováděna co nejkomplexněji, tedy z hlediska zlepšeni tepelně technických vlastnosti budov i z hlediska zlepšeni technologického vybaveni budov.
Snaha řešit úsporné projekty v budovách komplexní cestou vyplývá z požadavků na snižování energetické náročnosti budov veřejného sektoru uvedených v evropské směrnici č. 2012/27/EU o energetické účinnosti. Je to zároveň cesta k synergickému efektu pro dosaženi vyšší úrovně úspor oproti částečně realizovaným opatřením.
Přestože úspěšnost kombinace byla v minulých letech ověřena na několika realizovaných projektech, počet projektů realizovaných formou kombinace stavebních opatřeni v podobě zatepleni objektů s uplatněním metody EPC na renovaci technologických zařízení budov je doposud omezený a to zejména z důvodu nedostatečné informovanosti o možnostech a výhodách komplexního řešeni.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect