MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

CERTIFIKACE FIREM ENERGETICKÝCH SLUŽEB

Rok vydání: 2013
Zdroj: APES
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/ef13_3133_apes_publikace_navrh-certifikace-firem-esco.pdf

V rámci ustanovení Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti je na zvážení členských států, zda zavedou systém kvalifikace, akreditace a certifikace v oblasti poskytování energetických služeb, energetického managementu a v oblasti instalace prvků budov souvisejících s energií. Ustanovení uvedené směrnice podporuje zpracování návrhu obsahu uvedených systémů a konkrétních kroků a úkolů.
Návrh systému je sestaven na specifikaci forem poskytování energetických služeb a jejich základních parametrů, podle kterých může být poskytování energetických služeb posuzováno.
Kromě toho bylo třeba specifikovat, jak posuzovat kvalitu práce, kterou při realizaci projektu řešeného metodou EPC poskytuje firma energetických služeb, a jaké jsou hlavní body, které musí firma energetických služeb splnit, aby šlo o kvalitní projekt.
Mezi hlavní důvody zavedení systému certifikace firem zabývajících se přípravou a organizací veřejných zakázek pro energeticky úsporné projekty řešené metodou EPC a zajištěním realizace energeticky úsporných opatření jsou následující:
• průkaznost firem, které budou příslušné energetické služby poskytovat,
• zajištění kvality poskytovaných služeb a tím dosahování maximálních přínosů v oblasti úspor energie a snižování negativních vlivů na životní prostředí,
• dodržování standardních procedur při měření a verifikaci dosahovaných výsledků v oblasti úspor energie.

Na základě uvedených specifikací byla sestavena kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů, které budou muset splňovat firmy energetických služeb, které budou mít zájem být zařazeny do seznamu firem certifikovaných k provádění vyhlašovaných veřejných zakázek v příslušných oblastech.
Očekávaným přínosem zavedení certifikačního systému pro firmy energetických služeb je zejména:
• rozvoj a podpora kvalifikovaných firem energetických služeb,
• standardizace úrovně poskytování energetických služeb, zejména při využití metody EPC,
• podpora výzev veřejného sektoru v oblasti zvyšování energetické účinnosti, čímž by mělo dojít ke zvýšení důvěry zadavatelů veřejných zakázek v jejich kvalitu.

V následujícím textu je shrnut proces a systém certifikace firem energetických služeb v ČR s cílem vymezit jasná kritéria pro hodnocení a certifikaci firem energetických služeb. Předpokládá se, že certifikované firmy energetických služeb budou uvedeny ve veřejně dostupném Registru certifikovaných firem energetických služeb, čímž dojde ke zvýšení transparentnosti sektoru a zlepšení a zvýšení transparentnosti v rámci procesu výběru dodavatele energetických služeb se zárukou. Součástí fungování trhu firem energetických služeb bude etický kodex pro realizaci projektů řešených metodou EPC, který je v současné době ve fázi dotváření a měl by deklarovat zájem firem energetických služeb v kvalitu poskytovaných služeb, a návrh procesů certifikace firem energetických služeb pro poskytování energetických služeb.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect