MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Energetická efektivnost bioplynových stanic - možná opatření pro vyšší stupeň využití bioplynu

Rok vydání: 2011
Velikost: 4.4 MB
Zdroj: Seven, o.p.s.
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/enefbps-zprava-2011.pdf

Mezi lety 2006 až 2011 vzrostl počet tzv. bioplynových stanic v zemi z několika málo provozů na aktuálně možná již 150 zařízení a bude-li dynamický růst podobně dál pokračovat, může se v tomto desetiletí až zněkolikanásobnit. Překotný vývoj však začíná odhalovat hlavní slabinu velké většiny budovaných stanic - relativně nízkou účinnost přeměny získané energie bioplynu do užitečných dodávek elektřiny a tepla. Řešení, jak provoz BPS zefektivnit, však existují a cílem této publikace je jejich představení včetně vzorových příkladů z praxe s vyčíslením možných úspor z toho vyplývajících.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect