MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

MALÉ TEPLOVODNÍ KOTLE NA PEVNÁ PALIVA; spalování pevných paliv po roce 2013

Rok vydání: 2012
Zdroj: Ing. Zdeněk Lyčka,
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/2207-ling-vydavatelstvi-kotle.pdf

Struktura vytápění domácností ovlivňuje kvalitu ovzduší v prostředí, ve kterém žijeme. Lokální topeniště na pevná paliva, a především kotle na uhlí, přispívají významným způsobem ke znečištění ovzduší. Dále produkují enormní množství oxidu siřičitého, oxidu uhelnatého a oxidu dusíku. Tato topeniště pracují s nízkou teplotou spalování a tak nedokonale spalují. Jejich emise jsou vypouštěny v nízké výšce nad zemí, a proto nás nejvíce obtěžují.
Ke znečišťovatelům ovzduší u nás patří malé kotle na hnědé uhlí, které slouží pro vytápění rodinných domů. Spalovat hnědé uhlí v tak malých zařízeních je velmi náročné. Hlavním problémem je používání starých zařízení, která mají velmi nízkou účinnost a emitují vysoké procento plynných i pevných škodlivin. Dále také to, že umožňují spalování různých odpadů, jejichž hořením se vytváří vysoce jedovaté zplodiny.
Důležitá ale zůstává rozumná snaha o trvalé zlepšování životního prostředí. Jak je zřejmé, je vytápění domů kotli na pevná paliva v našem životě značný problém, který je nutné důkladně pojmenovat a odborně osvětlit jeho aspekty.Tato kniha důkladně a nově definuje všechny problémy související se spalováním pevných paliv v malých kotlích, včetně posledních legislativních opatření.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect