MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Zavedení metody Top-down a Bottom-up do hodnocení velikosti úspor energie v ČR - příručka

Rok vydání: 2012
Zdroj: ENVIROS, s.r.o.
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/2211-enviros-prirucka.pdf

Předložená příručka se zabývá schválenými přístupy k hodnocení velikosti úspor energie v souvislosti s cíli a jejich sledováním podle přijaté Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a
2006/32/ES.
Příručka je určena všem, kdo se budou zabývat hodnocením úspor energie na centrální nebo odvětvové úrovni. Není určena k použití pro výpočet úspor energie z realizace konkrétního projektu u jednotlivých společností, firem, domácností, nebo jiných konečných spotřebitelů.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect