MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Typické parametry technických systémů pro hodnocení energetické náročnosti

Rok vydání: 2012
Zdroj: ČVUT, Fakulta stavební, Miroslav Urban, Karel Kabele
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/2214-cvut-metodicka-prirucka.pdf

Metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti budov je vypracována ve formě respektující dostupné technické normy a zároveň obecnou srozumitelnost a komplexní použitelnost výpočtu.
Metodika stanovuje rozsah a detailní postup výpočtu pro stanovení energetické náročnosti budov podle současných platných právních a technických norem v rozsahu bilančního výpočtu celkové roční dodané energie do budovy. Metodika výpočtu řeší stanovení celkové roční dodané energie do budovy za předpokladu stanovení dílčích hodnot dodané energie. Je určena pro budovy, na které se vztahuje požadavek hodnocení energetické náročnosti budov podle požadavků zákona č. 318/2012 Sb. (kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií) a je určena pro stanovení roční dodané energie pro nové budovy a větší změny dokončených budov.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect