MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Zpracování metodiky energetického posudku pro projekty realizované v rámci dotačních programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků

Rok vydání: 2012
Zdroj: Doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. a kol., Energo-envi, s.r.o.
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/2219-energo-envi-metodika-energetickeho-posudku.pdf

Zákon č.318/2012, jenž nabývá účinnosti 1.1.2013, zavádí do praxe nový nástroj k identifikaci a ověření úspor energie a k posouzení plnění předem stanovených technických, ekonomických a ekologických parametrů určených zadavatelem – Energetický posudek.

Publikace obsahuje metodiku postupu vyhotovení energetického posudku pro dva v zákoně definované případy, kdy stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství musí zajistit vypracování energetického posudku.
Konkrétně se jedná o tyto dva typy energetických posudků:
1) posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití onovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů,
2) vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů podle písmene d).

Metodika je rozdělena do úvodní části, kde jsou uvedeny legislativní požadavky přímo související s předmětnou problematikou, v další části je zformulována metodika postupu zpracování energetického posudku pro posouzení proveditelnosti projektů a metodika postupu zpracování energetického posudku za účelem vyhodnocení plnění parametrů realizovaných projektů úspor energie. V rámci metodik jsou rovněž uvedeny praktické aplikace metodik.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect