MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Metodika: Příprava komunikační strategie k regionálním integrovaným systémům nakládání a odpady zahrnující energetické využívání odpadů

Rok vydání: 2012
Zdroj: Institut URMO, Svaz města a obcí
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/2221-institut-pro-udrzitelny-rozvoj-mest-a-obci-metodika-k-priprave-komunikacni-strategie-.pdf

Pro naplňování strategie omezení skládkování a maximalizace recyklace a využití energetického potenciálu odpadu je nutno v ČR vybudovat nová zařízení pro nakládání s odpady. Zařízení pro energetické využití odpadu a další zařízení pro úpravu a přepravu odpadů a jejich další zpracování budou součástí tzv. integrovaných systémů nakládání s odpady (ISNO). ISNO je způsob organizace odpadového hospodářství v určitém regionu, která díky nastaveným procesům a potřebným zařízením zajistí plynulý tok odpadů od jejich sběru až po konečné využití.
V souvislosti s naznačenými změnami nelze opomenout interakci s veřejností. Již nyní je zřejmé, že zdaleka ne všechny z naznačených změn jsou veřejností akceptovány a podporovány. V tomto ohledu vyvstává nutnost aktivního utváření veřejného mínění formou komunikačních aktivit, jejichž cílem je poskytnout veřejnosti úplné, objektivní a nezkreslené informace.
Účelem této metodiky je tedy poskytnout zástupcům samosprávy obcí i krajů základní návod, jak efektivně a účelně komunikovat téma koncepce ISNO s veřejností a s ostatními zainteresovanými stranami. Dokument by měl napomoci při stanovení konkrétní komunikační strategie daného subjektu, při výběru vhodných komunikačních kanálů a při návrhu efektivní komunikace s významnými zainteresovanými stranami.Tento dokument je určen subjektům, které plánují realizaci komunikačních aktivit v oblasti ISNO a odpadového hospodářství. Přináší základní informace nutné pro orientaci v problematice přípravy a koordinace konkrétní komunikační strategie.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect