MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Pravidla pro hospodárné užití energie

Rok vydání: 2012
Zdroj: Vít KLEIN, Ph.D.; vit.klein@volny.cz

Cílem tohoto produktu je vymezit pravidla ve formě doporučení pro hospodárné užití energie v budově, která nepodléhá požadavkům na energetickou náročnost budovy podle zákona č. 406/2000 Sb., resp.ve znění novely tj. zákona č. 318/2012 Sb. Většina vyjmenovaných budov, které zákon vyjímá z povinnosti plnit požadavky na energetickou náročnost budov, spotřebovává energii v různé podobě a k různému účelu a množství. Přestože nejde z celospolečenského pohledu o rozhodující množství energie, je účelné hospodárně nakládat s energií i v těchto budovách a tak přispívat k udržitelnému rozvoji společnosti a zlepšování stávajícího stavu životního prostředí.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect