MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

NOVÉ ENERGETICKÉ POŽADAVKY NA BUDOVY ANALÝZA BARIÉR V OBLASTI LEGISLATIVY A NÁVRH MOŽNOSTI JEJICH ODSTRANĚNÍ

Rok vydání: 2012
Zdroj: Marie Báčová, odborná poradkyně předsedy ČKAIT; Centrum pasivního domu
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/2227-cpd.pdf

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, provedená zákonem č. 318/2012 Sb. přejímá (transponuje) do českého právního řádu druhou evropskou energetickou směrnici 2010/31/EU a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013. Nové požadavky a povinnosti, které novelizovaný zákon o hospodaření energií ukládá, představují rozsáhlé a výrazné změny při stavbě, provozování a prodeji budov.
K naplnění novely zákona o hospodaření energií v praxi patří další prováděcí právní předpisy, na něž se novela odvolává.

Nové energetické požadavky na budovy se dotknou nejen stavebních odborníků, kteří si musí v krátké době osvojit potřebné znalosti, ale i široké veřejnosti – vlastníků rodinných domů a vlastníků bytů, bytových družstev, soukromých vlastníků nájemních bytových domů. Návrh vyhlášky o energetické náročnosti budov (lze očekávat její publikování ve Sbírce zákonů cca v polovině měsíce ledna 2013) obsahuje řadu odkazů na ČSN, ČSN EN a TNI (technické normalizační informace). Text energetických předpisů nebude pro širokou veřejnost běžně srozumitelný a bude třeba připravit komentované vydání těchto předpisů.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect