MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013

Rok vydání: 2013
Zdroj: Spolupráce Ministerstva průmyslu a obchodu, Agentury ČSTZ, s.r.o. a společnosti VICONTE s.r.o.
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/ef13_3135_web_mezinarodni_rocenka_2013.pdf

Oblast energetiky je jednou z nejdůležitějších oblastí i světové politiky, politická stabilita v oblastech zdrojů paliv ovlivňuje světové ceny paliv a následně i téměř všech produktů. Publikace obsahuje tabulky a grafy, ze kterých lze vyčíst, jaké jsou zásoby, těžba a spotřeba fosilních paliv, jaké je postavení obnovitelných zdrojů ve světě, jaká je spotřeba paliv a energie v jednotlivých zemích, světový energetický výhled. Na základě rozsáhlé databáze údajů lze reálně usuzovat na postavení české energetiky a českých společností ve světě. Světový pohled je nezbytný, neboť v energetice globalizace dosáhla nejvyšší úrovně.
Data v ročence jsou převzata z publikací a dokumentů Mezinárodní energetické agentury v Paříži, EUROSTAT, BP, ČSU, ERU a z dalších veřejně přístupných zdrojů. Výhled světové energetiky byl zpracován na základě veřejně přístupných dat Energy Information Administration, Office of Integrated Analysis and Forecasting, U.S. Department of Energy, Washington, DC a výhledu BP z ledna 2012. Údaje o OZE v České republice byly převzaty z MPO.
Publikace na cca 380 stranách obsahuje převážně tabulky a grafy, nejsou uváděny žádné komentáře, a tak si čtenáři mohou vytvořit svůj vlastní názor na postavení českých energetických oborů, společností a firem v konkurenčním prostředí v oblasti paliv a energií.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect