MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

ANALÝZA FONDU NEREZIDENČNÍCH BUDOV V ČESKÉ REPUBLICE A MOŽNOSTÍ ÚSPOR V NICH

Rok vydání: 2014
Zdroj: Ing. Jan Antonín, Mgr. Petr Holub
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/4515_sance_pro_budovy_analyza-fondu-nerezidencnich-budov-v-cr-a-moznosti-uspor-v-nich-spb-15-1-2015-final.pdf

Na modelu pro budovy ve stávajícím stavu jsou testována úsporná opatření ve formě renovace obálky budovy. Studie jednak analyzuje statistická data o budovách mimo rezidenční sektor a dále také reálné spotřeby energií v tomto sektoru. „Z druhé strany“ studie analyzuje vzorek dvaceti veřejných budov, u kterých pro dále na těchto případových studiích stanovuje možnosti úspor včetně jejich investiční náročnosti. V souvislosti se zákonnou povinností zpracování Průkazu energetické náročnosti podle vyhlášky 78/2013 Sb. pro tyto typy budovy lze v dohledné době předpokládat existenci tohoto dokumentu pro většinu budov tohoto sektoru. Ministerstvo průmyslu a obchodu rovněž předpokládá hromadný sběr dat z těchto Průkazů energetické náročnosti. Nasnadě je tedy následné využití rozsáhlé databáze o budovách pro získání podkladových informací ke stanovení potenciálu úspor. Tomuto využití však brání skutečnost, že způsob „standardizovaného“ výpočtu energetické náročnosti budovy zpravidla vede k výrazně vyšším hodnotám, nežli jsou hodnoty spotřeb reálných. Tato studie využívá výše uvedeného vzorku budov ke srovnání hodnoty spotřeb vypočtených podle aktuální metodiky vyhlášky 78/2013 Sb. se spotřebami reálnými (fakturovanými) a poskytuje tak klíčový údaj k budoucímu využití celé budoucí databáze sběru dat z Průkazů.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect