MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Posouzení potenciálu vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny podle čl. 14 směrnice 2012/27/EU

Rok vydání: 2014
Zdroj: ENVIROS, s.r.o.
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/4532_enviros_posouzeni-potencialu-vysoce-ucinne-kombinovane-vyroby-tepla-a-elektriny.pdf

Publikace si klade za cíl seznámit čtenáře s dosavadní úrovní aplikace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a el. energie a jeho možného budoucího rozšíření z hlediska krytí poptávky po teple a chladu. Posouzení potenciálu vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny (KVET) je provedeno na základě čl. 14 směrnice 2012/27/EU, podle které členské státy EU provádějí analýzu nákladů a přínosů KVET na svém území z hlediska technické proveditelnosti a ekonomické vhodnosti. Analýza nákladů a přínosů KVET má být podkladem pro stanovení nejefektivnějšího řešení uspokojení poptávky po teple a chladu včetně minimalizace vlivu n a životní prostředí v ČR.
Publikace v úvodu popisuje stávající a výhledovou poptávku po teple a chladu včetně stávajících instalovaných KVET zajišťující částečné pokrytí t éto poptávky. V dalších kapitolách jsou navrženy další nově instalované KVET včetně bilančních údajů o jejich nově instalovaných elektrických a tepelných výkonech a množství dodané el. energie a tepla. Z těchto údajů je stanovena též úspora primárních paliv provozem nově instalovaných KVET v porovnání s oddělenou výrobou stejného množství tepla a
el.energie. Úspora primárního paliva a tím i produkovaných emisí škodlivin do ovzduší, při porovnání oddělené výroby el. energie a tepla a kombinovanou výrobou obou energetických medií v KVET, se potom pohybuje v rozsahu cca 20 – 40% podle druhu a výkonu KVET.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect