MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Možnosti růstu energetické účinnosti ve velkých výrobnách energie

Rok vydání: 2014
Zdroj: VUPEK-ECONOMY, s.r.o.
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/4537_vupec_economy_moznosti-rustu-energeticke-ucinnosti-ve-velkych-vyrobnach-energie.pdf

Hlavním cílem práce je aktualizace analýzy současné energetické účinnosti při výrobě elektřiny a dodávkového tepla v České republice, se zaměřením na sektor uhelných výroben energie, které se rozhodujícím způsobem podílejí na výrobě elektřiny a dodávkového tepla. Současně s touto analýzou je hodnocena připravenost nástrojů, které mají vést ke zvýšení účinnosti energetických přeměn, cestou zvýšení podílu kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) na celkové výrobě elektřiny, při současném potlačení výroby elektřiny v kondenzačním cyklu. Těmito změnami sekundárně dojde i ke snížení spotřeby fosilních paliv a ke snížení emisí CO2 a škodlivých exhalací.
První část analýzy se zaměřuje na aktualizaci propočtů současné energetické účinnosti výroby elektřiny a dodávkového tepla v energetickém hospodářství ČR, vyráběných z uhlí, zemního plynu, jaderné energie a ze spalitelných OZE a odpadů, a to v letech 2009 až 2012.
V druhé části se analyzuje energetická účinnost výroby elektřiny a tepla v 55 velkých energetických výrobnách, spalujících černé a hnědé uhlí, a to účinnost přeměn při výrobě tepla, při výrobě elektrické energie a celková účinnost přeměn.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect