MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

UPLATNĚNÍ METODY EPC VE SVĚTLE NOVĚ PŘIJATÝCH EVROPSKÝCH SMĚRNIC O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Rok vydání: 2014
Zdroj: Asociace poskytovatelů energetických služeb
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/4542_apes_uplatneni-metody-epc-ve-svetle-nove-prijatych-evropskych-smernic-o-verejnych-zakazkach.pdf

Metodou či také službou EPC (z angl. „Energy Performance Contracting“) se rozumí takové smluvní uspořádání, kdy dodavatel nese plnou zodpovědnost za vhodnou volbu, projektování, realizaci a provoz (funkčnost) opatření na úsporu energie výměnou za část úspor provozních nákladů, které po dobu trvání smlouvy z těchto opatření bezprostředně plynou. Součástí služby EPC může být také zajištění financování investice.

• Firma energetických služeb je specializovaná firma, která zajišťuje komplexní služby formou EPC. Takové firmy jsou označovány buď zkratkou ESCO (z angl. „Energy Services Company“) nebo také FES v české zkratce
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect