MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

PODPORA IMPLEMENTACE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI DO NÁRODNÍCH PODMÍNEK VE VZTAHU K APLIKACI ENERGETICKÝCH SLUŽEB

Rok vydání: 2014
Zdroj: Asociace poskytovatelů energetických služeb
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/4544_apes_podpora-implementace-smernice-evropskeho-parlamentu-201227eu-o-energeticke-ucinnosti.pdf

Poskytování energetických služeb metodou EPC obsahuje celý proces činností, které zahrnují energetickou analýzu, návrh projektu, instalaci zařízení, financování projektu, výcvik obsluhy a pravidelné sledování funkčnosti instalovaného zařízení. Firma energetických služeb dostává za své služby plně zaplaceno jen tehdy, přinese-li projekt smluvně sjednaný objem úspor energie.
Firma energetických služeb smluvně zaručí, že po dobu trvání obchodního vztahu bude dosaženo minimálně sjednané úrovně úspor energie a tím i uspořených provozních nákladů. Obvykle jde o projekty, při nichž jsou instalována opatření typu zavedení řízení spotřeby energie, regulace spotřeby energie a instalace dalších technologických zařízení.
Přínosem pro zákazníka je, že realizace energeticky úsporných opatření metodou EPC nevyžaduje z jeho strany žádné investiční náklady. Realizace projektu EPC nenarušuje tok hotovosti zákazníka a je tedy vhodná pro organizace s omezenými finančními možnostmi. Metoda EPC byla vyvinuta a je využitelná zejména pro organizace financované z veřejných zdrojů, protože tyto organizace mají svá organizační a rozpočtová specifika.


© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect