MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Nové technologie a aplikace tepelných čerpadel rozšiřující možnosti jejich uplatnění (nejen) v podmínkách ČR

Rok vydání: 2014
Zdroj: SEVEn Energy s.r.o.
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/4589_seven_nove-technologie-a-aplikace-tepelnych-cerpadel-rozsirujici-moznosti-jejich-uplatneni-nejen-v-podminkach-cr.pdf

Za rostoucím počtem instalací lze v prvé řadě hledat technologické inovace. Díky nim se nové modely stávají stále účinnějšími, výkonnějšími anebo umožňují docílit vyšších výstupních teplot ohřívaného média. Díky technologickému pokroku se rozšiřuje technický a ekonomický potenciál jejich možného uplatnění a tím se současně i rozšiřuje skupina potenciálních zákazníků. Vlivem rostoucí poptávky se snižují náklady výroby a klesá tedy i prodejní cena nových modelů TČ. O to více se tepelná čerpadla pro zákazníky stávají atraktivnějšími.
Podle zatím platného Národního akčního plánu ze srpna 2012 by se celkový instalovaný výkon tepelných čerpadel v zemi měl do roku 2020 de facto oproti roku 2013 zdvojnásobit a dosáhnout více než 1400 MW. Dlouhodobější horizont možného významu TČ v energetické bilanci země pak poskytuje připravovaná Aktualizace Státní energetické koncepce ČR, která předpokládá, že do roku 2040 výkon a výroba „obnovitelného tepla“ tepelnými čerpadly dosáhne více než 15 PJ/rok.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect