MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Investice do úspor energií v budovách versus budoucnost malých systémů centralizovaného zásobování teplem

Rok vydání: 2014
Zdroj: František Macholda, Karel Srdečny, Jan Pokorny
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/4579_ekowatt_zateplovani_budov_a_budoucnost_czt.pdf

Systémy centralizovaného zásobování teplem vznikly v době, kdy měly budovy mnohem vyšší spotřebu tepla. Trend snižování energetické náročnosti budov a jejich odpojování od CZT vede k tomu, že jsou nyní některé systémy CZT předimenzované. Se snižováním dodávky tepla do budov se zvyšuje relativní podíl ztrát v rozvodech. Teplárenské subjekty se dostávají do komplikované situace, kdy jsou povinny dodržet parametry teplonosného média potřebné pro připojené objekty, a to i za situace, kdy je množství dodávaného tepla velmi male. V důsledku výše popsaných vlivů vznikají dodatečné náklady, které teplárenské subjekty buď nesou samy, nebo je přenášejí na odběratele tepla. Obě možnosti mají
negativní dopady a publikace rozebírá mechanismy a možné scénáře tohoto jevu.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect