MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Metodika kontrol průkazů energetické náročnosti budov

Rok vydání: 2012
Zdroj: Ing. Jiří Šála, CSc., a kol.
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/2222_sala_metodika-kontrol-penb.pdf

Metodika kontrol může pomoci sjednotit, zkvalitnit a stabilizovat kvalitu průkazů a tím účinně zarazit negativní jevy spojené s jejich imitováním. Dosavadní trend k nesprávně zpracovaným průkazům tedy zvyšuje význam kontrolní činnosti dotčených orgánů státní správy pro tuto oblast, kterými jsou MPO a SEI.
Kromě nich může být v jednodušší podobě užitečná i pro stavební úřady, které zajišťují základní kontrolu průkazů jako součásti dokumentace při stavebním řízení o změnách dokončených budov v rámci své pravomoci prosazovat veřejný zájem na plnění vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
Dokument může být také vhodnou metodickou pomůckou pro činnost realitních kanceláří při zajišťování kvality zpracovaných průkazů pro potřeby prodejů a pronájmů budov.

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect