MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Provoz distribučních soustav - 7. odborná učebnice pro VŠ obor energetika

Rok vydání: 2011
Velikost: 6.8 MB
Zdroj: © Petr Toman, Jiří Drápela, Stanislav Mišák Jaroslava Orságová,
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/uploads/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/cvut-7-provoz.pdf

Celý rozvoj energetického odvětví by nebyl možný bez dostatku kvalitních lidských zdrojů a zajištění dostatečného počtu odborníků pro budoucí činnost v této náročné technické oblasti je akutní problém. Předpokladem pro přípravu kvalitních odborníků jsou kvalitní odborné základy a tato řada odborných publikace je dokáže poskytnout.
Celá edice odborných publikací je svým způsobem výjimečná, neboť věnuje pozornost jednotlivým oblastem elektroenergetiky a velmi kvalitně standardizuje poznatky z tohoto náročného oboru. Je jisté, že tato edice může přispět k větší konsolidaci a spolupráci v oboru technického vzdělávání, vědy a výzkumu, aby se opět zvýšila prestiž technických oborů. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které významně podpořilo vznik této ediční řady, chce tímto způsobem přispět k zajištění konkurenceschopnosti hospodářství na území České republiky, které bylo vždy založeno na kvalitní technické produkci.
Řada publikací vznikla ve spolupráci kolektivů autorů technických vysokých škol České republiky.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect