MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

STANOVENÍ REFERENČNÍ A VÝPOČTOVÉ POTŘEBY TV PRO ENERGETICKOU CERTIFIKACI BUDOV

Rok vydání: 2015
Velikost: 4.4 MB
Zdroj: Ing. Alena HORÁKOVÁ, Ing. Karel MRÁZEK
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/d2-5511_tepla-voda_stu-e.pdf

Publikace obsahuje:
stanovení potřeby TV v budovách. Potřeba vody v budovách, podle vyhlášky č. 120/2011 Sb. a přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., vývoj spotřeby vody v ČR
charakteristiky potřeb (požadavky na odběr vody) podle ČSN EN 15316-3-1. Jednogenerační rodinná obydlí, tabulkové hodnoty podle ČSN 15316-3-1
programy odběru TV vody
potřebu teplé vody podle TNI 73 0331
potřebu teplé vody podle VDI 2067 - část 12
potřebu teplé vody uvedenou v Taschenbuch für Heizung +Klima Technik 2015/2016. V bytových budovách, budovách pro ubytování a stravování, občanských budovách a provozovnách, krytých bazénech a balneoprovozu
potřebu teplé vody uvedenou v ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - navrhování a projektování
závěr k potřebě teplé vody.
výpočet potřeby energie - vypočtená spotřeba tepla a dodané energie na přípravu TV - ztráta tepla soustavy pro přípravu TV v dílčích částech soustavy - účinnosti soustavy a dílčích částí.
stanovení ztráty tepla a pomocné energie v dílčích částech soustavy přípravy TV.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect