MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Ekonomický vývoj 20letého provozu výtopny na biomasu města Hartmanice, 10letého provozu výtopny na biomasu města Kašperské Hory a zobecnění pro další odhad trendů těchto zdrojů

Rok vydání: 2015
Velikost: 1.9 MB
Zdroj: EGF Energy, spol. s r. o.
Stáhněte zde:   http://www.mpo-efekt.cz/uploads/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/publikace-2-zaverecna-verze-odevzdana-mpo.pdf

Biomasa ve formě dřeva, byla do poloviny 18. století prakticky jediným palivem využívaným pro získávání užitečné tepelné energie člověkem. V 19. století dřevo výrazně nahradila fosilní paliva. Na konci 20. století je patrný návrat biomasy mezi významné položky palivové bilance i v technicky vyspělých zemích, a to právě proto, že se jedná o obnovitelný zdroj energie. Ve využívání obnovitelných zdrojů energie sehrává biomasa významnou roli a je k dispozici v mnoha formách (odpadní dřevo z těžby, piliny, sláma, obilí, zbytky ze zemědělské produkce, cíleně pěstovaná biomasa apod.).
Je zcela zřejmé, že pro efektivní využití biomasy procesem spalování nelze akceptovat nějaké univerzální zařízení. Je třeba respektovat specifika, kterými se biomasa vyznačuje.

Aktuality 

  • EFEKT 2017 - metodický pokyn pro žádost o dotaci na VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

    11.12.2016

    MPO vydalo metodický pokyn jak správně vytvořit žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení, jaký má být energetický audit a dlaší podrobnosti. Tento pokyn je velmi důležitý pro žadatele o dotaci na VO.


    Stáhnout


© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect