MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Variantní posouzení scénářů dodávky tepla a el. energie ze zdrojů využívající fosilní paliva nebo OZE

Rok vydání: 2015
Velikost: 1.1 MB
Zdroj: ENVIROS, s.r.o.
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/zprava.pdf

Publikace v úvodu definuje tři základní varianty zdrojů tepla nebo tepla a el. energie lišící se rozsahem tepelného výkonu. Každá z variant řeší v daném výkonovém rozsahu možnou dodávku energie v několika alternativách lišících se jednak druhem zdroje (výtopna pro dodávku jen tepla nebo teplárna pro dodávku tepla a el. energie) a jednak druhem paliva (zemní plyn, biomasa, odpad) nebo zdrojem nízkopotenciálního tepla pro dodávku tepla z tepelného čerpadla.
Pro každou alternativu ve třech výkonových variantách jsou stanoveny scénáře provozu zdroje energie a odpovídající bilance spotřeby paliva a množství dodaného tepla a el. energie.
Následně jsou v uvedeném členění jednotlivé alternativy takto navržených zdrojů hodnoceny z hlediska ekonomie provozu a vlivu jejich provozu na životní prostředí.
V závěru publikace jsou výsledky hodnocení shrnuty do přehledu, z kterého vychází doporučení pro určení instalace vhodného zdroje energie do daných podmínek. Výběr optimální varianty však vždy bude záležet na komplexním posouzení situace v lokalitě.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect