MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Ekodesign větracích jednotek. Otázky a odpovědi

Rok vydání: 2017
Zdroj: SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ

Od začátku roku 2016 vstoupily v platnost požadavky na ekodesign větracích jednotek dle Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek.
Toto nařízení v českém jazyce je již delší dobu k dispozici a má zcela zásadní vliv na výrobu, návrh i osazování větracích a klimatizačních jednotek. Větrací a klimatizační jednotky vyrobené od roku 2016 musí splňovat požadavky tohoto nařízení a být souladu s ním i označeny.
Toto nařízení se svým záběrem výrazně odlišuje od ostatních nařízení na ekodesign výrobků. U většiny nařízení se ekodesign týká především výrobců. Projektantů, investorů, či uživatelů se nařízení o ekodesignu dotýká jen minimálně, v podstatě jen omezuje dostupnost některých výrobků.
Oproti tomu nařízení s požadavky na ekodesign větracích jednotek dle Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014 se sice též především týká výrobců větracích jednotek, ale výrazně ovlivňuje možnosti projektování a instalace systémů větrání a klimatizace budov. Větrací jednotky jsou poměrně komplexní zařízení s řadou variant provedení a funkcí a není vždy jednoznačné, jak nařízení pro ekodesign uplatňovat.
Proto byl vypracován s podporou MPO tento překlad nejčastějších otázek (FAQ) a odpovědí spojených s nařízením Evropské komise č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES o požadavcích na ekodesign větracích jednotek vycházející z materiálu vzniklého společnými silami dvou výrazných odborných sdružení zabývajících se v Evropě větráním a klimatizací budov.
Samostatnou přílohou je text NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect