MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Průvodce zadáváním veřejných zakázek na šetrné budovy

Rok vydání: 2016
Zdroj: Česká rada pro šetrné budovy
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/pruvodce-zadavatele_czgbc.pdf

Příručka pro zadavatele veřejných zakázek na energeticky efektivní budovy obsahuje detailní popis jednotlivých fází přípravy a realizace veřejné zakázky, různých stupňů projektové přípravy a technických kritérií, sloužících jako technické předpoklady a hodnotící kritéria. Zároveň se jedná o dokument, který bude pro svého uživatele srozumitelný, přístupný a bude poskytovat návod jak postupovat, a v jaké fázi přizvat relevantní odborníky.
Pro různé typy projektů vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov veřejných zakázek jsou vhodné různé přístupy k přípravě jejich realizace – podle složitosti a rozsahu, nebo zda se jedná o rekonstrukci či novostavbu. Příručka tedy zahrnuje vhodné doporučené postupy pro všechny zmíněné typy projektů. Ke každému postupu je doplněn detailní postup – kroky, podle kterých má zadavatel postupovat. V průběhu příprav se zmiňované checklisty propojily s definovanými kroky doporučených postupů a s přílohami kritérií, členěnými tak logicky tematicky pro snazší orientaci uživatele. Podle nich tak bude možné snáz kontrolovat postup přípravy veřejné zakázky.
Součástí příloh průvodce jsou tabulkové přehledy potenciálně vhodných kritérií a zadávacích předpokladů, které budou moci zadavatelé využít při přípravě zadávacích podmínek.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect