MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Příprava podkladů pro aktualizaci Národního akčního plánu pro energetickou účinnos

Rok vydání: 2016
Zdroj: Šance pro budovy
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/pruzkum-rezidencnich-budov-v-cr_spb_13.12.2016_verze33_final.pdf

Cílem projektu bylo připravit podklady pro aktualizaci Národního akčního plánu pro energetickou účinnost pro aktualizaci s termínem odeslání Evropské komisi po schválení vládou v dubnu 2017.
Nejprve bylo provedeno zhodnocení plnění stávající verze Národního akčního plánu pro energetickou účinnost. Na základě nových údajů o cenách energeticky úsporných renovací získaných z trhu byl aktualizován průzkum fondu rezidenčních budov.
Dále byl doplněn výpočet úspory energie z důvodu lokální výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie.
Průzkum fondu nerezidenčních budov byl významně aktualizován, resp. přepracován od základů. V tuto chvíli tvoří nejkvalitnější zdroj dat o fondu budov veřejného a podnikatelského sektoru, který je v ČR dostupný.
Tato aktualizovaná a doplněná data také vstoupila do modelování scénářů renovace. Na základě těchto výstupů byly významně zaktualizovány scénáře renovace budov.
Scénáře dávají jasný přehled, jaké množství fondu budov lze realisticky energeticky úsporně zrenovovat, co to bude znamenat v celkových investicích, úsporách na nákladech a úsporách konečné spotřeby energie.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect