MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Návod možného postupu pro zadavatele při realizaci výstavbových projektů metodou dodávky Design & Build (& Operate) se zaměřením na minimalizaci celkových nákladů životního cyklu

Rok vydání: 2017
Velikost: 2.3 MB
Zdroj: Asociace po skytovatelů energe tických sl užeb
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/designandbuild_14_6_2018_oprava-bez_vakatu.pdf

Smyslem je představit návod postupu při realizaci výstavbových projektů metodou dodávky Design & Build (& Operate) pro zadavatele postupující podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, a to se zaměřením na zvýšení energetické účinnosti staveb – stanovení vhodných výkonových a funkčních parametrů a jejich naplnění při samotném provozu vedoucí k minimalizaci celkových nákladů životního cyklu.
Metodiku lze přiměřeně použít rovněž na postup privátních investorů při přípravě a realizaci projektů DB.
Cílem metodiky není ve vztahu k ZZVZ poskytnout komplexní návod na přípravu a provedení zadávacího řízení dle ZZVZ, ale upozornit na nejdůležitější části procesu dle ZZVZ, které mají vliv na úspěšnou realizaci projektů DB a jejich následné provozování.
0snova publikace zahrnuje následující hlavní kapitoly:
a. Proč si vybrat metodu dodávky DB?
b. Obsah a příprava požadavků zadavatele u projektů DB
c. Jak vybrat vhodné poradce pro přípravu zadání projektu DB?
d. Podmínky pro výběr vhodného zhotovitele a nejlepší nabídky.
e. Základní zásady pro nastavení smluvních podmínek.
f. Realizace projektů Design & Build (& Operate) a jejich provoz – ověření plnění výkonových parametrů.
g. Základní zásady postupu při dotačním managementu u projektů DB podporovaných z Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 5 (energetické úspory).
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect