MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Kontrola energetické účinnosti kotle a klimatizačního systému

Povinnost pravidelných kontrol kotlů / klimatizačních systémů je stanovena v § 6a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění. Podrobnosti kontrol upravuje vyhláška č. 194/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie a vyhláška č. 193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů.

Kontrola kotle a rozvodů tepla

Vlastník nebo společenství vlastníků jednotek má povinnost zajistit kontrolu kotle o jmenovitém výkonu vyšším než 20 kW. Pokud je takovýto kotel umístěn v bytě, v rodinném domě nebo ve stavbě pro individuální rekreaci a není provozován výhradně pro podnikatelskou činnost, tato povinnost se na něj nevztahuje.

  • provozovatel kotle má licenci na výrobu/rozvod tepla – kontrola 1x ročně (může provádět osoba bez oprávnění MPO)
  • provozovatel kotle nemá licenci na výrobu/rozvod tepla – četnost kontrol stanovena přílohou č. 5 vyhlášky č. 194/2013 Sb. Záleží mj. na výkonu kotle (20 - 100 kW, nad 100 kW), na druhu paliva, na tom, zda je systém trvale monitorován.

Tyto kontroly nesouvisí s kontrolou technického stavu a provozu kotlů (resp. stacionárních spalovacích zdrojů připojených k teplovodní soustavě ústředního vytápění) o jmenovitém tepelném příkonu 10 – 300 kW podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Kontrola klimatizačního systému

Vlastník nebo společenství vlastníků jednotek má povinnost zajistit kontrolu klimatizačního systému o jmenovitém chladicím výkonu vyšším než 12 kW. Četnost kontrol je stanovena v příloze č.2 vyhlášky č. 193/2013 Sb.

Záleží na jmenovitém chladicím výkonu (12 – 100 kW, více než 100 kW) a na tom, zda je systém trvale monitorován.

Uvedenou kontrolní činnost mohou provádět pouze osoby oprávněné Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, které jsou zařazeny v Seznamu energetických speciallistů.

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect