MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Seznam energetických expertů

Potřebujete zpracovat energetický audit, průkaz energetické náročnosti budovy, provést kontrolu účinnosti kotle nebo klimatizačního systému? Pro vyhledání zpracovatele můžete využít Seznam energetických expertů, který je oficiálním seznamem osob oprávněných tato hodnocení energetické účinnosti podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií provádět.

Seznam energetických expertů vznikl rozšířením Seznamu energetických auditorů a je veden Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, odborem elektroenergetiky, ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., vyhlášky č. 213/2001 Sb. a rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č. 118/2001 o zřízení Seznamu energetických auditorů.

Energetičtí auditoři a další experti zařazení v Seznamu energetických expertů jsou držiteli osvědčení vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Pro každý obor hodnocení (en. audit, průkaz en. náročnosti budovy, kontrola účinnosti kotle, kontrola účinnosti klimatizace) je vydáváno zvláštní osvědčení. V seznamu lze proto vyhledat experta podle oboru a také podle kraje, ve kterém sídlí. Vyhledáváním podle příjmení si lze ověřit pravost a platnost předloženého osvědčení. Je-li v seznamu uvedeno číslo osvědčení experta červeně, je to signál, že v kartě experta je uvedeno důležité upozornění. Kontaktní údaje expertů jsou aktualizovány na základě jejich požadavků.

Pro informaci jsou v seznamu rovněž uvedena čísla autorizací České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). Ministerstvo průmyslu a obchodu neručí za jejich úplnost a aktuálnost. Úplný seznam autorizací lze nalézt na stránkách ČKAIT.

SEZNAM ENERGETICKÝCH EXPERTŮ© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect