MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
ISO 50001:2018 Systém managementu hospodaření s energií

ISO 50001:2018 Systém managementu hospodaření s energií

10.11.2021 9:00 - 15:30
Školení je určeno pro organizace, které chtějí zavádět systém managementu hospodaření s energií, nebo mají zaveden a certifikován systém dle staré normy, a rády by hravě zvládly přechod na požadavky normy nové.

Kde se mohu přihlásit?

Objednání/Přihlášení na seminář proveďte na stránkách organizátora: https://www.mbk.cz/skoleni-a-kurzy/skoleni/iso-50001-2018-system-managementu-hospodareni-s-energii-enms-ucast-zdarma

Pro koho je toto školení určené?

Školení je určeno pro organizace, které chtějí zavádět systém managementu hospodaření s energií, nebo mají zaveden a certifikován systém dle staré normy, a rády by hravě zvládly přechod na požadavky normy nové. Na školení se mohou přihlásit i firmy, které chtějí lépe integrovat společné požadavky s ostatními systémovými normami jako ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Doporučujeme pro všechny auditory, facility managery, energetiky i manažery kvality či integrovaného systému řízení, kteří se chtějí dozvědět, jak správně systém uchopit a pro ty, co se chtějí dopodrobna seznámit s novinkami v revizi ISO 50001:2018 (ČSN EN ISO 50001:2019).

Co mi toto školení přinese?

Ať už Vám vyplývá povinnost zavést systém řízení hospodaření s energií ze zákona 406/2000 Sb. (Zákon o hospodaření s energií), nebo z 458/2000 Sb. („Energetický zákon) dozvíte se, jaké jsou systémové požadavky normy ISO 50001 a jak ji lze vhodně zavést do praxe. Pokud máte vysoké náklady na produkt právě z důvodů energií (výrobní firmy běžně mají cca 60%) a chcete „jen“ ušetřit, ukážeme Vám, kde a jak hledat úspory. Vhodnou formu se seznámíte s možností integrace s ostatními systémy jako ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Řekneme si, které prvky jsou společné, a jak prakticky vše zavést a dokumentovat.

Co je náplní školení?

 • zásady ISO 50001:2018,
 • základní pojmy a definice, nové termíny,
 • kontext organizace v praxi (SWOT, PESTLE, PRIMO-F),
 • závazky vedení na všech úrovních a leadership,
 • politika,
 • personální otázky v ISO 50001 - role, odpovědnosti a pravomoci,
 • plánování, opatření k řízením rizik a příležitostí,
 • cíle a akční plány,
 • přezkoumání spotřeb v běžném provozu,
 • procesy, místa a KPI - ukazatele energetické náročnosti,
 • sběr dat, data, historie, analýza a trendy,
 • podpůrné procesy, zdroje, kompetence, povědomí, komunikace a dokumentace,
 • provoz a řízení provozu, návrhy a změny, nakupování,
 • monitorování a měření a vyhodnocení energetické hospodárnosti i systému,
 • auditování EnMS,
 • přezkoumání EnMS,
 • zlepšování prokazatelně,
 • neshody a nápravná opatření a neustálé zlepšování.

Součástí školení jsou workshopy a modelové situace, diskuze i vzorové formuláře pro praktické použití u Vás ve firmě.

Cena

Účast zdarma

Místo konání:

ONLINE - více informací zde NÁVOD NA PŘIPOJENÍ ONLINE

Tento kurz je realizován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 s názvem Program EFEKT II pro rok 2021.