MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Technické normy ČSN

Požadavky na energetickou náročnost budov, technologií a výrobků stanovují, vedle právních předpisů, také technické normy. České technické normy ČSN mají v současnosti charakter kvalifikovaného doporučení. Nejsou tedy obecně závazné jako právní předpisy. Závaznou se technická norma nebo její část stává až v případě, kdy se na ni odkáže závazný předpis (zpravidla zákon) a stanoví, které požadavky normy je povinností v daném případě dodržet.

Technické normy v České republice vydává Český normalizační institut (ČNI), který je k tomu pověřen na základě zákona. České technické normy nejsou volně přístupné na internetu. Vybrané technické normy je proto nutno zakoupit v tištěné nebo elektronické podobě, buďto přímo od ČNI nebo od jiného prodejce technických norem.

České technické normy jsou roztříděny do celkem 99 tříd podle oboru. Úplný seznam norem podle oboru lze najít v katalogu produktů ČNI nebo na stránkách prodejců technických norem.

Zde nabízíme přehled hlavních tříd technických norem, které se vztahují k problematice využívání energie a energetické náročnosti budov, technologií a výrobků:

06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA - např. ústřední vytápění, předpisy pro spotřebiče, otopná tělesa, topná a varná zařízení na pevná, kapalná, plynná a kombinovaná paliva

07 KOTLE - např. výkony a typy kotlů, směrnice pro konstrukci, výrobu, montáž, provoz a opravy, tlakové nádoby

08 TURBÍNY - např. parní, spalovací a vodní turbíny, větrné elektrárny

12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ - např. větrání, klimatizace, odsávání

14 CHLADICÍ TECHNIKA - např. chladicí zařízení a tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu, izolace pro chladírenskou techniku

33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY - např. bezpečnost a revize elektrických zařízení, výrobny a rozvody elektrické energie, palivové články

34-36 ELEKTROTECHNIKA - např. elektrické přístroje, elektroměry, osvětlení a světelné zdroje, bezpečnost elektrospotřebičů

37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA - např. vnitřní rozvody

38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST - např. projekce elektráren a rozvodů, předpisy pro stavbu výroben a rozvoden

72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY - požadavky na veškeré stavební a izolační materiály

73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB - např. stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětlení), požadavky na stavební konstrukce a stavební práce

74 ČÁSTI STAVEB - požadavky na části a prvky staveb, vč. nosných konstrukcí

83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE - např. zdroje znečištění ovzduší, měření emisí, biopaliva, biomasa a tuhá alternativní paliva


Seznam vybraných norem v oboru technického zařízení budov (TZB) je možné nalézt také na www stránkách TZB-info. Za aktualizaci tohoto seznamu odpovídá provozovatel uvedených stránek.© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect