MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Legislativa - Zákony a vyhlášky

V této sekci vám nabízíme přehled platných zákonů a prováděcích vyhlášek v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství a také v oblasti hospodárného využívání energie a využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Zákony jsou řazeny chronologicky, od nejnovějších k nejstarším. Ke každému zákonu jsou přiřazeny prováděcí vyhlášky a pro úplnost také prováděcí nařízení vlády, která jsou uvedena také na zvláštní stránce. V detailu předpisu jsou přiřazeny také další související legislativní předpisy (zákony, nařízení vlády, evropské směrnice apod.). Texty zákonů na stránkách Portálu veřejné správy, na které odkazujeme, jsou vždy úplným zněním tohoto předpisu, tedy včetně všech schválených a platných změn.

Zákony a vyhlášky © MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect