Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

DŘEVNÍ PELETA II spalování v malých zdrojích tepla

Ze strany obchodníků a výrobců je zákazník zahlcován informacemi o technické úrovni jejich výrobků. Ale jak reálné jsou tyto informace to se zpravidla nedozví. Proto vznikla tato kniha, která chce být praktickou pomůckou pro ty, kteří se spalováním dřevních pelet přicházejí do styku ve svých domovních kotelnách.
Požadavek efektivity a vysoké účinnosti transformace energie ukazuje na výhody využívání biomasy pro vytápění. Hlavními argumenty jsou využívání lokálních zdrojů a vysoká účinnost. Individuální vytápění dřevem, tedy biomasou, má dlouhou tradici a moderní krbová kamna nabízejí slušný uživatelský komfort a vysoký stupeň využití energie paliva. Protože je při spalování tuhých paliv velkým problémem příprava paliva a manipulace s ním, bylo nutné nalézt způsob úpravy biomasy pro spalování do formy, umožňující použití v moderních zařízeních s automatickou dopravou paliva do ohniště. Řešením se ukázala být peletizace.