Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Diverzifikace systému CZT cesta k vyšší konkurenceschopnosti

Publikace je zaměřena na jednu z důležitých oblastí, kterou je udržení resp. zvýšení konkurenceschopnosti stávajících systému CZT. Za nadějnou cestu považují autoři této publikace efektivní diverzifikaci stávajících systému CZT. Této problematice je věnována celá publikace, zejména je zaměřená na prezentaci jedné z možností diverzifikace stávajících systému CZT na bázi účelné substituce centrálního zdroje tepla oblastními zdroji a s tím spojené racionalizace distribučních systému tepla za účelem snížení tepelných ztrát.
Rok vydání:  2011
Velikost:  2.4 MB
Stáhněte zde