Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Metodika: Příprava komunikační strategie k regionálním integrovaným systémům nakládání a odpady zahrnující energetické využívání odpadů

Pro naplňování strategie omezení skládkování a maximalizace recyklace a využití energetického potenciálu odpadu je nutno v ČR vybudovat nová zařízení pro nakládání s odpady. Zařízení pro energetické využití odpadu a další zařízení pro úpravu a přepravu odpadů a jejich další zpracování budou součástí tzv. integrovaných systémů nakládání s odpady (ISNO). ISNO je způsob organizace odpadového hospodářství v určitém regionu, která díky nastaveným procesům a potřebným zařízením zajistí plynulý tok odpadů od jejich sběru až po konečné využití.
V souvislosti s naznačenými změnami nelze opomenout interakci s veřejností. Již nyní je zřejmé, že zdaleka ne všechny z naznačených změn jsou veřejností akceptovány a podporovány. V tomto ohledu vyvstává nutnost aktivního utváření veřejného mínění formou komunikačních aktivit, jejichž cílem je poskytnout veřejnosti úplné, objektivní a nezkreslené informace.
Účelem této metodiky je tedy poskytnout zástupcům samosprávy obcí i krajů základní návod, jak efektivně a účelně komunikovat téma koncepce ISNO s veřejností a s ostatními zainteresovanými stranami. Dokument by měl napomoci při stanovení konkrétní komunikační strategie daného subjektu, při výběru vhodných komunikačních kanálů a při návrhu efektivní komunikace s významnými zainteresovanými stranami.Tento dokument je určen subjektům, které plánují realizaci komunikačních aktivit v oblasti ISNO a odpadového hospodářství. Přináší základní informace nutné pro orientaci v problematice přípravy a koordinace konkrétní komunikační strategie.
Rok vydání:  2012
Stáhněte zde