Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Ukázkový energetický audit soustavy veřejného osvětlení s komentářem a variantními řešeními

Zpracovaná data jsou použita z blíže nespecifikovaného, avšak reálného města. Naměřené údaje jsou taktéž reálné, nekorigované.
Předložená publikace prezentuje možnosti úspor, komentáře a postupy, jež byly voleny s ohledem na popisovaný stav, a proto nemohou řešit úplně všechny možné situace. Nelze je mechanicky aplikovat na všechny typy soustav veřejného osvětlení, ale zcela jistě může předkládat jakýsi návrh řešení či
směr, kterým se při řešení konkrétních situací ubírat.
Rok vydání:  2015
Stáhněte zde